@capmisson hahah ara ens falta decidir una mica la identitat gràfica i sobretot explicitar la línea política. @nefix és còmplice d'aquesta aberració :D
Sign in to participate in the conversation
Libertalia Mastodon

Libertalia was a legendary free colony forged by pirates. It was founded and ruled by the pirates.