@titi Cada vegada domino més el . Ja quasi mai faig servir photoshop!! Mira què he fet avui!! No tinc molt bon gust amb la cartelleria però m'ho passo bé!! 😜

con permiso lo copio para publicar y mostrar en mas redes.
@lapastora

Sign in to participate in the conversation
Libertalia Mastodon

Libertalia was a legendary free colony forged by pirates. It was founded and ruled by the pirates.