Follow

La d'avui:
Crear un programa de codi obert pensat per utilitzar-se pels Sindicats de Barri / Poble (en forma de web) basant-se en els principis de democràcia directe i descentralització. Podria comprendre les següents eines:
* Calendari federat per assemblees, actes, concentracions
* Fòrum on proposar i debatre
* Espai on penjar documents a l'avast de tothom
* Mercat d'intercanvi / economia circular
* Instancies pròpies de Fediverse, de mail o Nextcloud, per a l'ús indiv. de les veïnes

@lapastora
Me parece que la utopía, o la revolución, es crear ese programa... ¡y que lo usemos! :anarchoheart1:

@agaitaarino @lapastora
Heu parlat amb @partit_pirata ? Tenien una plataforma que, fa anys, ja incloïa moltes d'aquestes funcions i era Programari Lliure, potser seria un bon punt de partida.

No cal reinventar la roda cada cop que volem muntar en bicicleta: aquesta és la grandesa del PL.

Sign in to participate in the conversation
Libertalia Mastodon

Libertalia was a legendary free colony forged by pirates. It was founded and ruled by the pirates.