Follow

Com es fa un bot de un diari??? La idea és que es publiqui el contingut de forma automàtica aquí al Fediverse.

Aprofito per agrair a les persones que ho ha fet de diaris com @ResumenLatinoamericano @lahaine @noticiasdeabajo etc.

Des de que estic per aquí el estic molt més ben informat de tot!! Gràcies!! ❤️

Sign in to participate in the conversation
Libertalia Mastodon

Libertalia was a legendary free colony forged by pirates. It was founded and ruled by the pirates.